Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

REGULAMIN

I. Podstawowe pojęcia zawarte w regulaminie

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

Forum, należy przez to rozumieć make-cash.pl

Regulaminie, należy przez to rozumieć tenże dokument, czyli regulamin forum.

Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadającą aktywne konto w ramach Forum make-cash.pl. 

Administratorze bądź administracji, należy przez to rozumieć osoby pełniące funkcje administracyjne. Lista tych osób jest dostępna tutaj: katalog personelu.

Właścicielu, należy przez to rozumieć Mysc Tower z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Piaskowa 2. NIP: 7773208947 , REGON: 380912034.

Giełdzie, należy przez to rozumieć TEN dział na Forum.

Polityce prywatności, należy przez to rozumieć dokument dostępny tutaj
 

II. Postanowienia ogólne:

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki obowiązujące Użytkowników Forum.
§ 2. Rejestracja konta na Forum i jego prowadzenia są bezpłatne. Każda osoba fizyczna lub prawna może mieć tylko jedno konto na Forum.
§ 3. Każdy Użytkownik rejestrując się na Forum zaakceptował Regulamin. 
Użytkownik nie może tłumaczyć się ani zasłaniać nieznajomością Regulaminu.
§ 4. Niezaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z niemożliwością zarejestrowania się na Forum.
§ 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest wskazany w Polityce prywatności Właściciel Forum - 
Mysc Tower z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Piaskowa 2. NIP: 7773208947 , REGON: 380912034.
§ 6. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.
§ 7. W ramach Forum Właściciel udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Forum, w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności. Właściciel nie jest jednak inicjatorem przekazu treści, nie wybiera odbiorcy przekazu, nie wybiera przekazywanych treści i nie ponosi odpowiedzialności, w zakresie, w jakim dochodzi do transmisji treści przekazywanych przez Użytkownika.
§ 8. Właściciel nie ma obowiązku weryfikacji żadnych treści zamieszczanych przez Użytkowników na Forum, jednak w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. Każdy Użytkownik lub inna osoba może zawiadomić o bezprawnym charakterze przechowywanych treści na Forum, zawiadomienie powinno zawierać dane umożliwiające dokonanie weryfikacji sprzeczności treści z prawem. W przypadku, jeżeli zawiadomienie będzie stanowić wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze treści opublikowanych przez Użytkownika, to Właściciel uniemożliwi dostęp do tych treści.

III. Prawa i obowiązki administracji

§ 1. Administracja zobowiązuje się do dbania o aktualność i wysoką jakość publikowanych na Forum treści.
§ 2. Administracja jedynie udostępnia narzędzie do komunikacji jakim jest Forum. Autor postów powinien upewnić się, że publikowana przez niego treść nie łamie Regulaminu Forum, praw autorskich oraz prawa polskiego.
§ 3. Administracja Forum ma wyłączne i ostateczne prawo do interpretacji Regulaminu. Decyzje wobec postanowień, które nie zostały zawarte w regulaminie podejmuje Administracja.
§ 4. Administracja zastrzega sobie prawo do wysyłania ofert reklamowych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia otrzymywania wiadomości e-mail w panelu użytkownika.

§ 5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
§ 6. Właściciel Forum nie bierze odpowiedzialności za prezentowane przez innych Użytkowników treści. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkowników z Forum w sposób niezgodny z Regulaminem.
§ 7. Właściciel Forum dokłada wszelkich starań by jak najszybciej usuwać tematy i treści niezgodne z Regulaminem Forum. Właściciel n
ie ponosi  jednak odpowiedzialności za przechowywane treści dodane przez Użytkowników, jeżeli nie wie o ich bezprawności.

IV. Tematy i treści zakazane na Forum

§ 1. Użytkownik ma możliwość zakładania nowych tematów. Nowe tematy należy zakładać w odpowiednich działach. W razie wątpliwości co do wyboru działu, Użytkownik może zasięgnąć porady Administracji.
§ 2. Przed założeniem nowego tematu należy użyć funkcji "szukaj" w celu uniknięcia powtarzających się tematów.
§ 3. Użytkownik zobowiązuje się do  przemyślanego cytowania postów i unikania cytowania całych wpisów w celu zwiększenia czytelności Forum.
§ 4. Użytkownik zobowiązuje się do szanowania społeczności Forum i korzystania z poprawnego języka polskiego.
§ 5. Przed podaniem linku do strony zewnętrznej z downloadem - należy poinformować innych Użytkowników o pobieraniu na własną odpowiedzialność oraz dodać do postu skan antywirusowy udostępnianego pliku.
§ 6. Użytkownik powinien nazywać temat w sposób jasny, opisujący jego zawartość. Nie wolno stosować ogólnych nazw i tzw. "clikbait'ów" (np. "kliknij tutaj", "Pilne! Sprawdź").

§ 7. Na Forum zabrania się umieszczania treści :

a) związanych z przemocą i pornografią oraz treści ukazujących nienawiść na tle rasowym, religijnym, seksualnym lub politycznym.
b) obrażających oraz gróźb skierowanych w kierunku innych Użytkowników Forum.
d) w kolorze czerwonym.
e) nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
f) wulgarnych, negujących kulturę wypowiedzi.
g) reklamowych, z wyjątkiem działu Giełda.
h) spamowych, czyli niemerytorycznych, nic nie wnoszących do dyskusji, niezwiązanych z tematem dyskusji.
i) rozmów prywatnych bez zgody swojego rozmówcy (wyjątek to oszustwo popełnione na Forum).
j) promujących nielegalny hazard i ryzykowne inwestycje.
k) niezgodnych z polskim prawem, niewymienionych w punktach powyżej.

 

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 1. Użytkownik akceptuje warunki i zasady funkcjonowania Forum, w tym zasady dotyczące odpowiedzialności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.
§ 2. Użytkownik wyraża zgodę na publikację swoich treści na Forum i nieusuwanie ich po usunięciu konta Użytkownika pod warunkiem że treści te nie zawierają jego danych osobowych i nie łamią Regulaminu Forum oraz polskiego prawa.
§ 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta oraz wszystkich danych osobowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). W tym celu należy skontaktować się z Administracją poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://make-cash.pl/contact/
§ 4. Użytkownik zobowiązuje się do unikania zakładania tematów stanowiących duplikat już istniejących. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki na Forum przed założeniem nowego tematu.
§ 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z poprawnego języka polskiego, szanowania społeczności oraz przestrzegania zasad dotyczących publikowania treści wymienionych w pkt. III § 7. tego Regulaminu.
§ 6. Użytkownik zobowiązuje się do nie rejestrowania multikont tzn. dwóch lub więcej kont używanych przez tą samą osobę. Używanie kilku kont jest zabronione, wszystkie konta osoby łamiącej tej punkt Regulaminu podlegają karze permanentnej blokady.
§ 7. Użytkownik ma możliwość ustawienia avatara, tj. grafiki stanowiącej wirtualny wizerunek Użytkownika na Forum. Avatar nie powinien utrudniać przeglądania Forum innym Użytkownikom. Nie może być obraźliwy, wulgarny, prowokacyjny, ani przesadnie natarczywy. Nie może być ruchomy, animowany.
§ 8. Użytkownik może używać sygnatury. Sygnatura wyświetla się na komputerach, nie jest widoczna na urządzeniach mobilnych.
§ 9. Sygnatura użytkownika może zawierać 2 linijki tekstu (maksymalna czcionka: 16), jedną grafikę nie przekraczającą 400 pikseli szerokości oraz 100 pikseli wysokości, maksymalnie jeden link oraz nie utrudniać korzystania z forum innym użytkownikom.
§ 10. Sygnatura użytkownika nie może być obraźliwa, wulgarna, prowokacyjna, ani przesadnie natarczywa. Nie może być ruchoma, animowana.
§ 11. Użytkownik z rangą "Elita" ma możliwość umieszczania w sygnaturce 2 linków.
§ 12. Avatar, sygnatura, ani jakiekolwiek grafiki publikowane przez Użytkownika na foru
m nie mogą naruszać Regulaminu Forum oraz polskiego prawa.
§ 13. Użytkownicy zakładający tematy dot. prezentacji serwisów zewnętrznych, prowadzący dziennik pracy, publikujący poradniki mogą dodawać swoje reflinki afiliacyjne w tych tematach. W przypadku umieszczenia linku referencyjnego zobowiązani są umieścić w poście również link bezpośredni do serwisu, wyeksponowany co najmniej tak samo jak reflink i oznaczony jako tzw. "czysty link".
§ 14. Użytkownik nie musi publikować czystego linku, jeżeli reflink opublikowany jest w sygnaturce lub polu "o mnie" w profilu Użytkownika.
§ 15. Publikacja reflinków w tematach stanowiących prezentację, dziennik pracy lub poradnik, założonych i prowadzonych przez kogoś innego, jest zabroniona.
§ 16. W obrębie całego Forum, z wyjątkiem działu z dziennikami pracy, każdy Użytkownik może publikować reflinki w tematach stanowiących pytanie o polecenie określonego rozwiązania oraz w tematach zbliżonych tematycznie do pytania. W przypadku umieszczenia linku referencyjnego należy w tym samym poście umieścić również link bezpośredni do serwisu, wyeksponowany co najmniej tak samo jak reflink i oznaczony jako tzw. "czysty link".
§ 17. Szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości "przejęcia" tematu w sytuacji gdy Użytkownik go prowadzący jest nieaktywny lub firma której temat dotyczy chciałaby go prowadzić samodzielnie, są opisane tutaj: 
https://make-cash.pl/zasady-dotyczace-publikacji-reflinkow-t55344/. Użytkownik który założy temat jako pierwszy i pozostaje aktywny nie może stracić tematu jeśli ten jest zgodny z Regulaminem.
§ 18. Nieregulaminowe tematy promocyjne zostaną przeniesione do archiwum bez reflinków, a Użytkownik poinformowany o konieczności dodania tematu raz jeszcze w odpowiednim dziale i zgodnie z Regulaminem.
§ 19. Użytkownik, który ze względu na łamanie Regulaminu zostanie zablokowany na Forum - traci prawo do reflinków w opublikowanych przez siebie tematach. Te tematy zostaną przeniesione do archiwum bez reflinków.


VI. Wytyczne dotyczące podbijania tematów przez Użytkowników

 

§ 1. W obrębie forum Użytkownik ma możliwość edycji swoich postów. Jeśli Użytkownik chce coś dodać do tematu, a jego wypowiedź jest ostatnia - należy edytować własny post. Dublowane posty (pisanie posta pod własnym postem) będą usuwane, a dopuszczający się tego Użytkownik otrzyma ostrzeżenie.
§ 2. Jeśli założony przez Użytkownika temat jest pytaniem na które nikt nie odpowiedział od 7 dni, Użytkownik powinien skontaktować się z Administracją. Administracja może podbić temat jeśli uzna to za uzasadnione.
§ 3.
Podbicie tematu przez Użytkownika jest dozwolone wyłącznie w dziale "Giełda" i polega na dodaniu posta o treści typu: "bump", "aktualne", "podbijam", itp. Podbijać w ten sposób można wyłącznie swój temat, tj. temat którego jest się autorem.
§ 4. Podbić temat można tylko w przypadku gdy ostatni post w temacie jest starszy niż 7 dni. Dla przykładu: jeśli ostatni post został opublikowany 01.01.2024, temat można podbić 08.01.2024.
§ 5. W ten sposób podbity temat zostanie przeniesiony na górę listy tematów w dziale oraz wyświetli się w widgetach z ostatnimi postami jako nowa aktywność.
§ 6. Posty stanowiące podbicie tematów można zgłosić do administracji w celu ich usunięcia pod warunkiem, że nie jest to ostatni post w temacie.
§ 7. Użytkownik z rangą "Elita" dodatkowo może podbić temat poprzez przycisk "podbij temat". Przycisk można użyć dodatkowo raz na 7 dni, ale nie wcześniej niż 3 dni po publikacji ostatniego postu w temacie. W ten sposób podbity temat zostanie przeniesiony na górę listy tematów w dziale, ale nie wyświetli się w widgetach z ostatnimi postami jako nowa aktywność.


VII. Wytyczne Forum i kary za złamanie Regulaminu

§ 1. Użytkownicy nie powinni publikować adresów do stron i social mediów innych Użytkowników z Forum w celu stworzenia dla nich dodatkowej konkurencji . Taka praktyka może być karana.
§ 2. Administracja zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych oraz dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.
§ 3. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr innych osób chronionych prawem, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nick nie może zawierać wulgaryzmów, gróźb, obelg, pomówień i innych treści naruszających zasady panujące na forum. 
§ 4. Próby dodawania tematów i postów z pozoru zgodnych z Regulaminem, a jednak stanowiących jego obejście i interpretacje na swoją korzyść - Administracja uznaje jako "kpinę z Regulaminu i innych Użytkowników". Takie zachowania będą karane tak samo jak w przypadku złamania Regulaminu w sposób jawny.
§ 5. Na forum obowiązuje system pouczeń. Odpowiednie kary nadawane są za określone przewinienia. Punkty ostrzeżenia wygasają po określonym dla danego przewinienia czasie. Otrzymanie 100% punktów ostrzeżeń skutkuje zablokowaniem konta użytkownika do czasu wygaśnięcia punktów.
§ 6. Administracja podejmuje decyzję o karze za dane przewinienie samodzielnie. Taryfikator ostrzeżeń jest wyłącznie materiałem pomocniczym dla Administracji. Nagminne łamanie Regulaminu będzie skutkowało dużo wyższymi karami.

§ 7. Taryfikator ostrzeżeń:

7.1. Spam/Offtopic - 20 % (natarczywy spam - 100%)
7.2. Nieregulaminowa sygnatura - 20%
7.3. Używanie koloru czerwonego - 20%
7.4. Obraźliwe słownictwo, treści nawołujące do nienawiści - 25%
7.5. Zły dział (natarczywie) - 10%
7.6. Multikonto - 100% (blokada wszystkich kont danego Użytkownika)
7.7. Brak lub nieczytelna ekspozycja czystego linka przy podawaniu reflinka - 20%
7.8. Reflink w galerii lub na czatboxie - 20%
7.9. Oszustwo wobec innego Użytkownika - 100% (blokada)
7.10.
 Dubel tematu/Kopia - 20%
7.11.  Reflink w temacie innego użytkownika  - 20%
7.12.  Shoutbox: niepoprawne zachowanie - 20%
7.13.  Cytowanie bezpośrednie całego postu - 5%
7.14. Nieregulaminowe podpicie tematu (regulaminowo raz na 7 dni) - 10%


VIII. Wytyczne dotyczące korzystania z Giełdy na Forum

§ 1. W ramach Forum Użytkownik może dodać ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna lub świadczenia usług dla innych Użytkowników Forum.
§ 2. Ogłoszenia można dodawać tylko w pasujących tematycznie poddziałach działu Giełda.
§ 3. Zasady obowiązujące w konkretnym poddziale reguluje podpięty w nim temat "Zasady dotyczące dodawania ogłoszeń".
§ 4. Administracja dokłada wszelkich starań by zapobiec oszustwom, jednak tylko Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo transakcji której jest uczestnikiem.
§ 5. Administracja nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek transakcji dokonanej pomiędzy Użytkownikami w ramach działu Giełda.
§ 6. Administracja, ani Właściciel nie są stronami transakcji pomiędzy Użytkownikami. Spory powstałe pomiędzy stronami transakcji powinny być wyjaśniane bezpośrednio przez jej uczestników.
§ 7. Sprzedającym i oferującym usługi zaleca się prowadzić swój temat z opiniami w poddziale "Ocena handlarzy"
§ 8. Kupującym zaleca się sprawdzać tematy z opiniami w poddziale "Ocena handlarzy" przed dokonaniem transakcji z danym Użytkownikiem.
§ 9. Użytkownik, który został oszukany, w celu ostrzeżenia innych Użytkowników, może założyć temat z opisem sytuacji w dziale "scam".
§ 10. Użytkownik zobowiązuje się do nieodsprzedawania poradników zakupionych na Forum od innych Użytkowników lub dzielenia się nimi w sposób zabroniony przez autora. Dotyczy to również składek na poradniki i nisze sprzedawane na Forum. 

 

IX. Wytyczne dotyczące korzystania z galerii na Forum

§ 1. Każdy Użytkownik ma możliwość dodawania zdjęć i grafik do publicznej galerii na forum dostępnej pod tym adresem.
§ 2. Dodawane grafiki muszę być estetyczne i wykonane przez Użytkownika. Powinny przedstawiać prawdziwe wyniki lub nabyte przedmioty. Obowiązuje zakaz publikacji grafik poglądowych znalezionych w Internecie. Grafiki wprowadzające w błąd administracja traktuje jako spam.
§ 3. Grafiki należy publikować w kategoriach do tego przeznaczonych.
§ 4. W galerii staramy się umieszczać przede wszystkim screeny lub zdjęcia naszych zarobków z Internetu. 
§ 5.
W galerii obowiązuje zakaz publikowania reflinków.
§ 6. W kategorii "Za pieniądze z Internetu" publikuje sie zdjęcia przedmiotów których wartość jest większa niż 500zł.
§ 7. Zaleca się aby użytkownicy, którzy wstawiają zdjęcia w kategorii "Za pieniądze z Internetu", posiadający mniej niż 50 postów oraz mniej niż 25 punktów reputacji, umieszczali na zdjęciu karteczkę z nickiem z Forum. 
§ 8. Nadmierne promowanie swoich usług, skryptów, nisz, poradników itp. za pomocą Galerii będzie surowo karane. Interpretację i decyzje w sprawie nadmiernego promowania podejmuje Administracja.
§ 9. Zamieszczając w galerii zakupiony sprzęt elektroniczny, który można dowolnie modyfikować - taki jak komputery, laptopy, e-papierosy etc. należy schludnie i krótko opisać i/lub podać link do szczegółowego opisu.
§ 10. Screeny i zdjęcia kuponów w kategorii "Zakłady bukmacherskie" mogą pochodzić i zawierać logotypy wyłącznie polskich legalnych firm bukmacherskich 
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz posiadająch licencję Ministra Finansów. Ponadto treści zamieszczane przy takich grafikach nie mogą być treściami reklamowymi zachęcającymi do hazardu, ani promujących hazard w sposób bezpośredni lub pośredni.


X. Wytyczne dotyczące korzystania z czatboxa na Forum

§ 1. Każdy Użytkownik ma możliwość wypowiadania się na czatboxie.
§ 2. Czatbox widzą tylko zarejestrowani użytkownicy.
§ 3. Zabrania się używania BBCode na Czatboxie.
§ 4. Czatbox przeznaczony jest do rozmów na luźne tematy. Wszelkie inne pytania zadajemy na Forum.
§ 5. Czatbox to nie tablica ogłoszeń. Wszelkich transakcji dokonujemy w dziale Giełda.
§ 6. Na czatboxie zabrania się publikacji reflinków.
§ 7. Na czatboxie obowiązują te same wytyczne, które obowiązują podczas wypowiadania się na forum. W szczególności zabrania się publikacji treści wulgarnych, obraźliwych, spamowych, negujących kulturę wypowiedzi.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności .