Skocz do zawartości

Inwestowanie w obligacje detaliczne skarbu państwa - od podstaw!


Rekomendowane odpowiedzi

Jak inwestować w obligacje detaliczne skarbu państwa

Poradnik dla inwestorów indywidualnych - jak zainwestować w obligacje TOS i COI

tree-7788512_1280.jpg

 

Czym są detaliczne obligacje skarbowe?

Detaliczne obligacje skarbowe to rodzaj obligacji emitowanych przez Państwo, które są oferowane indywidualnym inwestorom, takim jak osoby fizyczne, a nie instytucjom finansowym. Są to instrumenty dłużne, nienotowane na żadnym rynku, co oznacza że kupując taką obligację, w praktyce pożyczasz pieniądze państwu na określony czas, a w zamian otrzymujesz odsetki. Można więc powiedzieć że obligacje są indywidualną pożyczką na określony % dla Skarbu Państwa. Państwo odda Ci więcej niż od Ciebie pożyczyło.

 

Czy inwestowanie w detaliczne obligacje skarbowe jest bezpieczne?

Pewne ryzyko niewypłacalności Polski istnieje zawsze, ale obligacje to i tak prawdopodobnie najbezpieczniejsza forma inwestowania. Zysk jest umożliwiany i gwarantowany przez Skarb Państwa. Obligacje skarbowe to bezpieczna, zyskowna i prosta forma lokowania pieniędzy. Papiery wartościowe tego typu emitowane są od dawna na wszystkich rynkach finansowych i stanowią podstawowy instrument finansowy na świecie.

W tym poradniku omówię jak inwestować w obligacje bezpośrednio, jako osoba indywidualna. Tematyka inwestowania bezpośrednio w obligacje skarbowe jest raczej mało popularna, bo nie można dodać tu żadnych reflinków. Artykuły o obligacjach skarbowych najczęściej odsyłają do inwestowania w nie poprzez banki,  fundusze inwestycyjne lub firmy ubezpieczeniowe. Takie firmy owszem kupują obligacje emitowane przez Państwo i można w nie przez nie inwestować, jednak nie mogą one kupować obligacji detalicznych, przeznaczonych bezpośrednio dla osób fizycznych, a nie firm. My będziemy inwestować w obligacje dla osób fizycznych, dostępne bezpośrednio w serwisie emitenta: https://www.obligacjeskarbowe.pl/.

Obligacje skarbowe, a wojna i inne ryzyka niewypłacalności

Państwo może nie wykupić swoich wierzytelności (nie spłacić inwestujących w obligacje) w sytuacji w której w Polsce wybuchłaby pełnoskalowa wojna zaburzająca gospodarkę finansową lub Państwo z obecnym ustrojem politycznym przestałoby istnieć. Na ile są to prawdopodobne scenariusze zostawiam do oceny Wam - jednak na pewno trzeba je mieć z tyłu głowy przy podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji skarbowych.


Oprocentowanie i oferta obligacji skarbowych

Wypiszę Wam typy obligacji, ale nie uwzględnię procentów dokładnych, bo te są zmienne. Zdezaktualizowałyby się po prostu i to nie ma sensu. Dokładna oferta obligacji skarbowych jest zawsze dostępna tutaj.

Oferta obligacji skarbowych:

- 3-miesięczne (OTS) - stałoprocentowe

- 1-roczne (ROR) - zmiennoprocentowe

- 2-letnie (DOR) - zmiennoprocentowe

- 3-letnie (TOS) - stałoprocentowe

- 4-letnie (COI) - indeksowane inflacją

- 6-letnie (ROS) - indeksowane inflacją

- 10-letnie (EDO) - indeksowane inflacją

-12-letnie (ROD) - indeksowane inflacją

Dokładniej omówię tylko te wytłuszczone - TOS i COI - natomiast warto zgłębić wszystkie typy obligacji. One są naprawdę różne, niektóre są kapitalizowane, inne wypłacają odsetki co roku :) 

 

Jaki kapitał potrzebuję do inwestycji w obligacje?

Wartość nominalna jednej detalicznej obligacji Skarbu Państwa wynosi 100 zł, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji w papiery skarbowe osobom dysponującym relatywnie niedużymi funduszami. Czyli w obligacje inwestujemy wielokrotności kwoty 100zł - natomiast żeby naprawdę odczuć zysk, przydałoby się mieć wolnych kilkadziesiąt tysięcy. To za chwilę omówię dokładnie na przykładach ile można się spodziewać zysku i jak to dokładnie jest liczone.

Jako, że to - w moim przekonaniu - bezpieczna opcja inwestowania, w zasadzie pozbawiona ryzyka (Państwo musiałoby zbankrutować aby ta inwestycja była zagrożona) może być wykorzystywana przez wszystkich którzy zbierają na coś pieniądze (np. na wkład własny na mieszkanie) i obawiają się ich straty przy innych możliwościach inwestowania. Obligacje nie gwarantują zwiększenia realnej wartości nabywczej danej kwoty, ale na pewno jej nie stracimy. Można tylko zyskać :) 

 

Dlaczego obligacje, a nie lokata bankowa? 

Po 1 - elastyczność. Kupując obligację kilkuletnie, np. trzyletnie obligacje TOS, możemy wycofać nasz kapitał po roku, lub dwóch latach i zrealizować zyski wyłącznie z tego okresu. Ponadto możemy wycofać tylko część kapitału i zrealizować z niego zyski, a pozostałą część potrzymać do końca okresu ważności obligacji. Czyli np. kupując obligacje za 20 tys. złotych na 36 miesięcy - w razie konieczności możemy wycofać np. 10 tys. po 25 miesiącach (i zrealizować zysk z 2 lat za tą kwotę), a pozostałe 10 tys. pozostawić zainwestowane.

Po 2 - niskie ryzyko. Ryzyko upadłości Państwa jest nieporównywalnie mniejsze od ryzyka upadłości banku. Gdyby bank zbankrutował, BFG owszem pomógłby nam odzyskać kapitał do 100 tys. euro - ale należnych zysków już nie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w Polsce bowiem gwarantuje depozyty bankowe, ale nie obejmuje to zysków z tych depozytów. Czyli w razie najgorszego scenariusza, odzyskamy kapitał. Gdy zbankrutuje Państwo, BFG najpewniej nie wypłaci nam niczego - czyli wówczas stracimy wszystko bez względu na to czy kupiliśmy lokatę czy obligacje.

Po 3 - oprocentowanie. Oferty lokat bankowych oprocentowanych tak wysoko jak obligacje są bardzo rzadkie. Banki mogą kusić większym oprocentowaniem, jednak w krótszym okresie czasu - co uniemożliwia działanie procentu składanego. Ponadto najkorzystniejsze oferty lokat bankowych są dostępne wyłącznie dla nowych klientów, a nie dla wszystkich.

 

Jak zainwestować w TOS?
trzyletnie obligacje skarbowe

Czyli przechodzimy do konkretnych przykładów i wyliczeń. Na początek suche fakty:

- TOS są stałoprocentowe, % w skali roku jest stały przez cały 3-letni okres oszczędzania

- Kapitalizacja odsetek jest roczna, co oznacza że działa tu procent składany (zysk zostanie doliczony 3x - zaraz to pokażę na liczbach)

- Wypłata odsetek następuje przy wykupie obligacji
 

Ile zarobię na inwestycji w obligacje TOS?

W chwili pisania tego poradnika TOS są oprocentowane na 6,20%, a cena jednaj obligacji to 100zł. 

Przyjmijmy teoretyczny scenariusz w którym inwestujemy 100 000 PLN w obligacje TOS. Naliczenie wygląda następująco:
 

1) Pierwszy rok

Kapitał: 100 000 PLN
Oprocentowanie 6,2%
Odsetki: 6 200 PLN
Saldo na koniec roku: 106 200 PLN
 

2) Drugi rok

Kapitał: 106 200 PLN
Oprocentowanie 6,2%
Odsetki: 6 584,40 PLN
Saldo na koniec roku: 112 784,40 PLN
 

3) Trzeci rok (ostatni)

Kapitał: 112 784,40 PLN
Oprocentowanie 6,2%
Odsetki: 6 992,63 PLN
Saldo na koniec roku: 119 777,03 PLN <-- kwota brutto do wypłaty z inwestycji


Przy inwestycji 100 tys. złotych - zarabiamy więc 19777,03 zł. Czyli po 3 latach zyskujemy prawie 20% od kapitału. Ta kwota jest jednak naszym zyskiem brutto i niestety podlega opodatkowaniu podatkiem belki (tj. podatkiem od zysków kapitałowych - 19%).

19 777,03 PLN x 19% = 3 757,64 PLN

19 777,03 PLN - 3 757,64 PLN = 16 019,39 PLN
 

16 019,39 PLN to nasz zysk netto "na rękę". Tyle realnie zarabiamy na inwestycji w trzyletnie obligacje skarbowe TOS - przy obecnych warunkach (6,20% rocznie) wychodzi 16% zysku na czysto po 3 latach.

Sprawdźmy teraz ile zarobimy inwestując w COI :) 

 

Jak zainwestować w COI?
czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją

COI to drugi typ obligacji który może być dla Was atrakcyjny. Te obligacje wykupuje się na 4 lata i co roku wypłaca odsetki - które nie są tu kapitalizowane tak jak w przypadku TOS.

- COI są stałoprocentowe w pierwszym roku, % w skali roku jest stały i podany z góry tylko przez pierwszy rok trwania inwestycji

- W kolejnych rocznych okresach odsetkowych % w skali roku obliczamy jako: 1,50% + inflacja

- Wypłata odsetek następuje co roku, nie są kapitalizowane

- Opłacalność względem TOS zależy od poziomu inflacji który założymy że będzie za rok od daty zakupu obligacji


Która inflacja liczy się w oprocentowaniu?

Ustalenie który wskaźnik należy brać do wyliczeń może być problematyczne, więc już wyjaśniam :) Załóżmy, że kupujemy obligacje w czerwcu 2026 roku - więc oprocentowanie uwzględniające inflację rozpocznie się dopiero w czerwcu 2027 roku. W tej sytuacji pod uwagę bierzemy inflację ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2027 roku. Czyli zawsze bierzemy pod uwagę inflację ogłaszaną miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku naszej inwestycji w obligacje.
 

Ile zarobię na inwestycji w obligacje COI?

W chwili pisania tego poradnika COI są oprocentowane na 6,55%, a cena jednaj obligacji to 100zł. 

Znów przyjmijmy teoretyczny scenariusz w którym inwestujemy 100 000 PLN w obligacje COI. Naliczenie wygląda następująco:


1) Pierwszy rok

Kapitał: 100 000 PLN
Oprocentowanie 6,55%
Odsetki: 6 550 PLN
Odsetki po opodatkowaniu: 5 305,50 PLN <-- tą kwotę otrzymujemy na konto bankowe, kapitał zostaje w inwestycji.
 

2) Drugi rok, trzeci rok, czwarty rok

Kapitał: 100 000 PLN
Oprocentowanie 1,50% + inflacja ( w maju 2024 obligacja wynosi 2,5%, czyli oprocentowanie = 4%)
Odsetki: 4000 PLN
Odsetki po opodatkowaniu: 3 240 PLN <-- tą kwotę otrzymujemy na konto bankowe na koniec roku


Po upływie 4 lat, otrzymujemy również nasz kapitał 100 000 PLN. Kwota zysku jest zależna od inflacji, a ta obecnie nie jest wysoka - ale przypominam że jeszcze w lutym 2023 roku wynosiła nawet 18%.

Zakładając obecną inflację na poziomie 2,5% - po 4 latach na czysto zyskujemy 15 025,50 PLN - czyli kwotę niższą niż przy inwestycji w obligacje TOS. Z tą różnicą, że TOS trwa 3 lata, a nie 4 - co jeszcze bardziej przeważa na stronę TOS zakładając obecną inflację.

Spójrzmy jednak jak sprawa by wyglądała gdyby inflacja była większa:

inflacjaCOI.png


W zależności od inflacji ten rodzaj obligacji może być mniej lub dużo bardziej opłacalny od TOS ze stałym oprocentowaniem i kapitalizacją :) 


Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe można kupić online na stronie: https://obligacjeskarbowe.pl 

oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego: https://www.obligacjeskarbowe.pl/punkty-sprzedazy/
 

Podsumowanie

Inwestowanie w obligacje skarbowe to bezpieczna forma lokowania kapitału, polecana szczególnie dla osób poszukujących stabilnych i przewidywalnych zysków. Obligacje skarbowe są emitowane przez państwo, co gwarantuje ich wypłacalność, a tym samym minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Jeśli boisz się bardziej agresywnych form - polecam obligacje ;) 

Główne zalety inwestowania w obligacje skarbowe:
 • Bezpieczeństwo - gwarancja państwa minimalizuje ryzyko niewypłacalności.
 • Regularne dochody - stałe lub zmienne odsetki wypłacane w określonych terminach.
 • Przewidywalność - jasno określone warunki dotyczące oprocentowania i terminu wykupu.

 

.

BONUS - Inwestowanie w obligacje korporacyjne

Opisane w powyższym poradniku możliwości są zabezpieczone wypłacalnością Polski.

Skarb Państwa nie jest jednak jedynym podmiotem, który może wyemitować obligacje. W Polsce istnieje wiele podmiotów, które mogą to zrobić i wyemitować tzw. obligacje korporacyjne. Należą do nich:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Gminy, powiaty i województwa mogą emitować obligacje komunalne w celu finansowania swoich potrzeb inwestycyjnych. Czyli można kupić na przykład obligacje emitowane przez Gminę/Powiat/Województwo w którym mieszkamy.

 2. Przedsiębiorstwa (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) - Mogą emitować obligacje korporacyjne, które są często wykorzystywane do pozyskiwania kapitału na rozwój działalności.

 3. Banki i instytucje finansowe - Emitują obligacje bankowe jako sposób na pozyskiwanie kapitału na działalność kredytową i inne operacje finansowe.

 4. Fundusze inwestycyjne - Mogą emitować obligacje jako jedno z narzędzi finansowania swojej działalności inwestycyjnej.

 5. Spółdzielnie mieszkaniowe - Mogą emitować obligacje w celu finansowania projektów budowlanych i modernizacyjnych.

Emisja obligacji w Polsce jest regulowana przez prawo, w tym przez ustawę o obligacjach oraz przepisy dotyczące rynku kapitałowego. Podmioty emitujące obligacje muszą spełniać określone wymogi prawne, w tym dotyczące przejrzystości i raportowania finansowego.
 

Inwestowanie w obligacje JST i spółek skarbu państwa

Najciekawsza wydaje się możliwość inwestowania w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i spółki Skarbu Państwa, czyli spółki które są od Państwa zależne - przez co ryzyko niewywiązania się z wykupu obligacji można uznać za minimalne. Jest również opcja kupowania obligacji od firm prywatnych, natomiast wówczas ryzyko inwestycji jest większe.

Więcej o inwestowaniu w obligacje korporacyjne:

 

 • Super 4

-> Jesteś nowy/a na forum? Daj się poznać - przedstaw się w tym dziale!
-> Pomagamy w zarabianiu - Kompleksowy Mentoring od A do Z - zwiększ swoje wyniki!

Odnośnik do komentarza

Zarejestruj się za darmo i naucz się zarabiać online!

 • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
 • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
 • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
 • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut, sztucznej inteligencji i wiele więcej!

Pośrednio, poprzez fundusz inwestycyjny lub konto IKE/IKZE - na pewno może. Jednak w funduszach zasady są inne niż te które opisałem powyżej.

Jeśli chodzi o bezpośrednie kupowanie, opisane w poradniku, nie ma nigdzie zakazu dla obcokrajowców. Jedynym ograniczeniem jest zakaz nabywania obligacji przez Białorusinów i Rosjan:

Cytat

W związku z art. 5e rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1x rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, obligacje nie mogą być nabywane przez obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji albo na Białorusi lub jakichkolwiek osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę w Rosji albo na Białorusi.

-> Jesteś nowy/a na forum? Daj się poznać - przedstaw się w tym dziale!
-> Pomagamy w zarabianiu - Kompleksowy Mentoring od A do Z - zwiększ swoje wyniki!

Odnośnik do komentarza
 • 3 tygodnie później...

W sumie gdyby co miesiąc sobie kupować obligacje 3-letnieł, później po 3 latach będzie się miało coś w rodzaju pensji, co miesiąc, regularna wypłata. Co o tym myślisz? Na przykład co miesiąc za 500zł. Ma to sens?

 • Lubię to! 1
Odnośnik do komentarza
21 minut temu, Sommaj napisał(a):

W sumie gdyby co miesiąc sobie kupować obligacje 3-letnieł, później po 3 latach będzie się miało coś w rodzaju pensji, co miesiąc, regularna wypłata. Co o tym myślisz? Na przykład co miesiąc za 500zł. Ma to sens?

za takie kwoty to raczej kieszonkowe a nie pensja 😉 ale zamysł prawidłowy

 

 • Super 1
 • Lubię to! 1
Odnośnik do komentarza
49 minut temu, Sommaj napisał(a):

W sumie gdyby co miesiąc sobie kupować obligacje 3-letnieł, później po 3 latach będzie się miało coś w rodzaju pensji, co miesiąc, regularna wypłata. Co o tym myślisz? Na przykład co miesiąc za 500zł. Ma to sens?

każde inwestowanie pieniędzy ma sens, a jeszcze większy jak zamiast przejadać to co te oszczędności wypracują będziesz je reinwestować tak aby z każdego roku coraz większa suma pracowała. 

 • Super 1
 • Lubię to! 1
Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 • Polecana zawartość

  • JDG - Jak zarejestrować, rozliczać i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce
   Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to działalność prowadzona przez jedną osobę fizyczną na własne nazwisko i na własne ryzyko. Jednak mimo, że nazywa się jednoosobowa - daje jednak możliwość zatrudniania pracowników. Takich firm jest zarejestrowanych w Polsce zdecydowanie najwięcej. Sprawdź jak zarejestrować, rozliczać i prowadzić własną JDG!
    • Super
   • 3 odpowiedzi
  • Inwestowanie w obligacje detaliczne skarbu państwa - od podstaw!
   Sprawdź jak inwestować w obligacje skarbowe - krok po kroku! Detaliczne obligacje skarbowe to rodzaj obligacji emitowanych przez Państwo, które są oferowane indywidualnym inwestorom, takim jak osoby fizyczne, a nie instytucjom finansowym.

   Są to instrumenty dłużne, nienotowane na żadnym rynku, co oznacza że kupując taką obligację, w praktyce pożyczasz pieniądze państwu na określony czas, a w zamian otrzymujesz odsetki. Można więc powiedzieć że obligacje są indywidualną pożyczką na określony % dla Skarbu Państwa. Państwo odda Ci więcej niż od Ciebie pożyczyło.
    • Super
   • 5 odpowiedzi
  • Jak pozyskiwać i zarabiać na poleconych dzięki make-cash.pl
   W tym poradniku przedstawiam możliwości dostępne dla każdego użytkownika. Dowiesz się jak efektywnie wykorzystać forum do zbierania poleconych i budowania dodatkowych zysków.

   Make-cash.pl to miejsce, gdzie ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, poszukują porad i rekomendacji, a także nawiązują wartościowe kontakty. Codziennie odwiedza nas minimum 2000 unikalnych osób, które są zainteresowane zarabianiem przez Internet - a to ogromny potencjał, z którego może korzystać nie tylko administracja - ale każdy użytkownik forum !
    • Super
   • 2 odpowiedzi
  • Jak pisać treści na stronę internetową z wykorzystaniem AI
   Tworzenie treści od podstaw może być procesem czasochłonnym. Istnieje wiele mniejszych kroków, o których należy pomyśleć w drodze do stworzenia atrakcyjnych treści, takich jak badanie rynku, SEO i redagowanie tekstu, a to tylko początek. Jednak nie musisz zaczynać od zera, gdy istnieją narzędzia AI, które mogą pomóc w tworzeniu wysokiej jakości treści. 
    • Dzięki!
    • Super
   • 13 odpowiedzi
  • 9 rzeczy, które możesz zrobić w SEMRush, by zwiększyć ruch swojej strony
   Istnieje kilka sposobów, by wykorzystać SEMRush, aby zwiększyć swój ruch na stronie WWW i wspomóc swoją pracę w zakresie SEO i content marketingu.
    • Super
   • 3 odpowiedzi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności .