joseph

Poradnik
Jak wykorzystać Google Webmaster Tools w działaniach SEO

5 postów w tym temacie

Narzędzia Google dla webmasterów (Google Webmaster Tools) to zestaw funkcjonalności pomagających w diagnostyce i optymalizacji witryn internetowych pod kątem SEO. Obejmują one zasoby dotyczące zarówno elementów wewnętrznych strony (on site), jak i wskaźniki związane z popularnością serwisu i jego widocznością w wynikach wyszukiwania Google (off site). Podstawową zaletą Narzędzi Google, jest fakt, że dostarczają informacji pochodzących bezpośrednio z Google i pozwalają „zobaczyć” witrynę tak jak widzi ją sama wyszukiwarka. To z kolei umożliwia lepsze dostosowanie strony do wymagań Google, co powinno przyczynić się do poprawy jej pozycji na listach rezultatów organicznych wyszukiwarki. Dużym atutem, którego nie zapewniają inne narzędzia jest również otrzymywanie wiadomości od Google dotyczących najważniejszych zmian i wydarzeń dotyczących serwisu. Otrzymujemy tutaj m.in. takie powiadomienia jak chociażby:


 • komunikat o problemie robota Google z uzyskaniem dostępu do serwisu,
 • informacja o wykryciu wirusa na stronie,
 • nałożenie na serwis kary ręcznej za naruszenie wskazówek jakościowych Google,
 • informacja o anulowaniu kary,
 • negatywna bądź pozytywna decyzja wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie witryny (gdy została ona usunięta z indeksu Google).

Podstawowe informacje nt. Google Webmaster Tools (GWT), w tym także jak dodać i zweryfikować własną witrynę, znaleźć można w centrum pomocy: https://support.google.com/webmasters/?hl=pl#topic=3309469


W pierwszej części artykułu omówione zostały funkcje i raporty dostępne w GWT dotyczące czynników wewnątrz serwisu, które wpływają na ocenę jego jakości przez Google (jakość i wydajność strony stały się bardziej niż dotychczas istotne w wyniku wprowadzonych w ostatnich kilkunastu miesiącach zmian w algorytmie Google).Elementy on site

Pierwszą z zakładek, w której znajdziemy informacje przydatne do skutecznego pozycjonowania strony są „Udoskonalenia HTML” w sekcji „Status w wyszukiwarce”.


52818_google-webmaster-tools-html.png


Przedstawione tutaj zostały przede wszystkim dane nt. problemów z występującymi w serwisie meta tagami „title” (tytuł strony) oraz „description” (opis). Pokazywane są strony w witrynie, na których wspomniane tagi są zbyt długie, zbyt krótkie, powtarzają się, są „nieinformacyjne” lub w ogóle nie występują. Ponieważ meta opisy, oraz zwłaszcza tytuły stron są jednymi z najistotniejszych dla Google elementów budowy strony, bardzo wskazane jest wyeliminowanie wszystkich wskazanych w zakładce problemów.


Innym przydatnym narzędziem jest raport „Linki wewnętrzne” dostępny w dziale „Ruch związany z wyszukiwaniem”.


52819_webmaster-tools-linki-wewnetrzne.p


Pomaga on kontrolować liczbę linków wewnętrznych prowadzących do poszczególnych podstron w obrębie witryny. Jest to istotny parametr, który wskazuje Google jakie podstrony i sekcje serwisu są najważniejsze. Warto więc zadbać, aby jak największa liczba linków wewnątrz witryny wskazywała te podstrony, których dobra widoczność na listach wyników Google jest szczególnie wskazana.


W zakładce „Indeks Google” po wybraniu z menu „Stan indeksowania” mamy z kolei możliwość monitorowania liczby podstron serwisu, jakie znajdowały się w indeksie Google na przestrzeni ostatniego roku.


52820_webmaster-tools-stan-indeksowania.


Raport ten jest pomocny szczególnie w przypadku dużych portali i sklepów internetowych posiadających bardzo dużą liczbę podstron. Pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić np. czy strony produktowe nowo dodanej obszernej kategorii zostały już zaindeksowane albo czy nie indeksują się kopie podstron tworzące się w wyniku wybierania opcji sortowania produktów itp. Zweryfikować można tutaj również poprawność działania pliku robots.txt sprawdzając, czy przy jego użyciu nie została zablokowana większa niż planowano liczba stron. Ponadto możemy dowiedzieć się ile adresów URL w witrynie zostało usuniętych na żądanie z wyników wyszukiwania.


Bardzo istotne informacje z punktu widzenia SEO znajdziemy w raporcie „Słowa kluczowe w treści”.


52821_gwt-slowa-kluczowe-w-tresci.png


Dzięki niemu możemy dowiedzieć się jakie słowa kluczowe zostały odnalezione w serwisie przez roboty Google oraz które z nich mają największe znaczenie. Sprawdzimy również liczbę wystąpień poszczególnych słów, a także ich warianty rozróżnione przez Google.


52822_gwt-slowa-kluczowe-w-tresci-2.png


Są to niezwykle przydatne dane pokazujące czy tematyka serwisu jest odzwierciedlona w występowaniu powiązanych z nią słów kluczowych. Jeżeli nasycenie witryny słowem składającym się na daną frazę kluczową będzie bardzo niskie to osiągnięcie wysokich pozycji w Google na tę frazę może być znacznie utrudnione. Z drugiej strony informacje o dużej liczbie wystąpień poszczególnych słów wykorzystać można w pewnym stopniu do określenia fraz, na które warto pozycjonować stronę. Pamiętać należy przy tym, aby sprawdzić czy określone słowo pojawia się często w obrębie całej witryny czy tylko na jednej lub kilku głównych podstronach, które można wykorzystać jako strony docelowe (tzw. landing page).


Najbardziej rozbudowanym działem Narzędzi Google dla webmasterów jest „Indeksowanie”. W pierwszej jego części „Błędy indeksowania” przedstawione zostały różnego typu dane diagnostyczne. Pozwalają one upewnić się, że serwis działa prawidłowo i nie pojawiają się problemy techniczne utrudniające Google indeksowanie, co mogłoby wpłynąć na negatywną ocenę serwisu i ewentualne obniżenie jego pozycji w rezultatach wyszukiwania.


52823_webmaster-tools-bledy-indeksowania


Znajdziemy tutaj pochodzące z ostatnich 90 dni informacje o błędach w działaniu całej witryny (np. problemy połączenia z serwerem) jak i poszczególnych adresów url. Dane dotyczące podstron obejmują kody odpowiedzi serwera podzielone na grupy takie jak:


 • „strony nie odnaleziono” – kod 404
 • „błąd serwera” – kod 500 lub inny 5xx
 • „odmowa dostępu” – kod 403

Podane są także daty wykrycia problemu, a po kliknięciu w daną podstronę możemy również:


 • wybrać opcje „pobierz jako google” i sprawdzić w jakiej formie strona jest widoczna dla robota google
 • po rozwiązaniu problemu kliknąć „oznacz jako poprawione”
 • sprawdzić z jakich domen pochodzą linki do danego adresu

Ostatnia funkcja pożyteczna jest szczególnie w przypadku stron z błędem 404. Dzięki niej możemy odnaleźć np. zewnętrzne strony, na których znajdują się linki do naszej witryny zawierające błędy w adresie url (roboty i użytkownicy podążający za linkiem z błędem w adresie wejdą na nieistniejącą w serwisie stronę, co zazwyczaj generuje komunikat błędu 404).


52824_narzedzia-dla-webmasterow-bledy-ur


Bardzo pomocne narzędzie - „Pobierz jako google” dostępne jest także w osobnej zakładce, pozwalającej we własnym zakresie wskazać adres w obrębie domeny. Po pobraniu danej strony można tutaj nie tylko sprawdzić ją „oczami” robota google (przycisk „sukces”), ale także przesłać do indeksu google.


52825_webmaster-tools-pobierz-jako-googl


Tym sposobem możemy znacząco przyspieszyć zaindeksowanie:


 • nowo utworzonych podstron w serwisie,
 • zmian, które zostały wprowadzone na istniejącej już podstronie,
 • zmian, jakie zaszły w ramach całej witryny (przykład poniżej).

52828_gwt-przeslanie-adresu-do-indeksu.p


Kolejne przydatne w ramach działań SEO narzędzie znajdziemy w zakładce „Zablokowane adresy URL”.


52829_narzedzia-dla-webmasterow-robots-t


Sprawdzić tutaj można czy plik robots.txt działa zgodnie z założeniami i nie blokuje dostępu do stron, które powinny być indeksowane. Przetestować możemy nowe komendy bez konieczności wprowadzania ich w pliku. Po wpisaniu nowych poleceń w „wirtualnym” pliku robots.txt podać należy adres url, którego blokowanie chcemy sprawdzić. Wybrać można także dodatkowy rodzaj robota Google do sprawdzenia, a następnie kliknąć należy „Test”.


52830_narzedzia-dla-webmasterow-robots-2


Metoda ta pozwala upewnić się czy zablokowane zostały tylko te adresy, które chcielibyśmy z różnych przyczyn aby nie znalazły się w indeksie Google.


52831_narzedzia-dla-webmasterow-test-rob


Z pewnością warto skorzystać również z funkcjonalności „Mapy witryny”. Umożliwia ona zgłoszenie do Google mapy strony, a także jej przetestowanie i skontrolowanie czy nie zawiera błędów. Wyświetlana jest także informacja o tym, ile z przesłanych w mapie adresów url zostało do tej pory zaindeksowanych.


52837_narzedzia-dla-webmasterow-mapa-str


W przypadku bardziej skomplikowanych, obszernych serwisów (zwłaszcza sklepów internetowych) pożytecznym zasobem mogą okazać się „Parametry w URL-ach”. Funkcja ta pozwala wskazać robotom Google w jaki sposób mają być obsługiwane poszczególne parametry w adresach url.


52838_webmaster-tools-parametry-urli.png


Przy pomocy tego narzędzia możemy określić czy powinny być indeksowane podstrony zawierające określony parametr lub wartość danego parametru. Przydatne jest to zwłaszcza w przypadku sklepów internetowych, w których występuje zazwyczaj bardzo duża ilość kopii stron generowanych przy pomocy różnych parametrów. Narzędzie Google pozwala zapobiec indeksowaniu powielonych stron, które tworzą się w wyniku działania takich funkcji jak sortowanie, tłumaczenie, zawężanie itp.


52839_webmaster-tools-parametry-urli-kon


Pamiętać trzeba jednak, że jest to zaawansowana funkcjonalność wymagająca dość dobrej znajomości budowy i działania stron internetowych.


W ostatnim czasie coraz ważniejszym elementem oceny serwisu przez Google staje się jego szybkość ładowania. W tym obszarze optymalizacji SEO użytecznym narzędziem jest „PageSpeed Insights” dostępne w zakładce „Inne zasoby”. Aplikacja ta nie tylko sprawdza czas ładowania strony, ale analizuje także budowę serwisu i przedstawia konkretne wskazówki jak poprawić jego wydajność.


52840_gwt-czas-ladowania-strony.png


Co ważne, testy i sugestie zmian dostępne w tym narzędziu pokazywane są z podziałem na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne.


W drugiej części artykułu przedstawione zostaną dostępne w Narzędziach Google dla webmasterów wskaźniki "off site".


 


Źrodło: Interaktywanie.com


16

Czego najbardziej się boje? Boje sie, że skoncze jak taki Kowalski pracujący od poniedziałku do piątku po 8 godzin w jednym miejscu i raz w roku wakacje na tydzień.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Ostatnia funkcja pożyteczna jest szczególnie w przypadku stron z błędem 404. Dzięki niej możemy odnaleźć np. zewnętrzne strony, na których znajdują się linki do naszej witryny zawierające błędy w adresie url (roboty i użytkownicy podążający za linkiem z błędem w adresie wejdą na nieistniejącą w serwisie stronę, co zazwyczaj generuje komunikat błędu 404).

 

 

 

Właśnie. Co ze stronami, które już nie istnieją. Domena była porzucona i niestety ją kupiłem. Mam wiele błędów 404 w narzędziach webmastera. Jest tam opcja, że poprawiłem błędy, ale przecież nie mogę ich naprawić, bo są to strony nieistniejące po ostatnim właścicielu. Jest jakaś opcja usunięcia tych błędów? 

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Google sie zna

7v8BTC9.png

 

yDYJsIR.png

 

Fajny poradniczek! Biore sie za poprawki. Dzieki!

0

Pisze posty za pijondze.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Słowa uznania dla autora :) Edukacja na +

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Dodaj nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Podobna zawartość

  • Przez nowyTomasz
   Witam
   Jestem nowy na forum. 
   Należę do sieci afiliacyjnej clicksure. Zastanawiam się nad wynajęciem firmy seo, której zleciłbym promowanie banerów z ofert mojej sieci.
   Czy muszę posiadać landing page? 
   Czy tak to się robi? (nie ufam donkeyemail i tym innym cudom z fiverra itd) W sensie ide do firmy daje im linki albo kody html (kawałki kodu w <>) do bannerów.
   Płacę ile trzeba i mam?
   Jestem też w innej sieci w której, właśnie nie ma linków afiliacyjnych tylko kody bannerów.
   Czy z takimi kodami mogę iść do jakiejś agencji, czy wyśmieją mnie już na starcie?
   Pozdrawiam
  • Przez Mefurni
   1. Nazwa poradnika/niszy: Facebook Advertising - ROI nawet do 400%!   2. Opis poradnika/niszy: Witam, sprzedaje poradnik własnego autorstwa. Poradnik zawiera 27 stron - wraz z obrazkami. Poradnik podzielony na CZTERY części. Poświęcony jest reklamom na facebooku, które z czasem zaczynają generować naprawdę duże dochody. Sprzedaję na tym forum 3 sztuki.    Spis treści:
   I. Subskrypcje
   1. Reklamowanie subskrypcji sms - historia
   2. Proces tworzenia kampanii (na przykładzie nadchodzącej niszy)
   3. Przykłady grafik reklamowych (jak z ze zwykłej grafiki zrobić reklamową)
    
   II. Sieci i programy partnerskie
   1. Wstęp
   2. Opis działania
   3. Przykłady
   4. Przydatne linki.
    
   III. Nie mam pieniędzy na inwestycje Jak zarobić na inwestycję w reklamy, poboczny sposób, powiązany z jedną metodą poradnika.
    
   IV. Czyli to co najważniejsze
   1. Każda kampania zarabia?
   2. Minimalizowanie ryzyka straty, zwiększanie szansy na zarobek (8 sporych punktów, w tym analiza kampanii reklamowej)
   3. Kilka nadchodzących nisz, które można wykorzystać do promocji.
    
    
   3. Źródło pozyskania: WŁASNE. 4. Zdjęcia/ dowody: Niepotrzebne. 5. Kontakt: pw, gg: 2287414 6. Cena: 40ZŁ 7. Sposób zapłaty: PayPal, przelew mbank/ing   8.Poradnik/nisze oddałem do recenzji: oddaje, szukam właściwej osoby.
  • Przez Pan_Buu
   Hej... Szykuje się kolejna wycieczka
   Może Grecja w Maju ?
   Pieniążki z ostatniego msc w AstroCash
  • Przez jaceka4
   Ciekawa i darmowa wtyczka do Firefox lub Chrome pomagająca wyszukiwać i porównywać słowa kluczowe.
   Sprawdzi nam od razu CPC i konkurencję na daną frazę.
   https://keywordseverywhere.com/