Skocz do zawartości

Problem z odczytem aplikacji


Mabcin

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest mi naprawdę wstyd :) i długo zwlekałem z napisaniem tego tematu.

 

Do rzeczy, problem pojawił się w chwili gdy miałem gotowe ułożenie wszystkich przycisków, progress barów i innych tego typu rzeczy. Chciałem zapisać i wcisnąłem Save (nazwapliku).vb as... i teraz kompletnie nie wiem jak mam ponownie odtworzyć "program" utworzyły się 3 pliki nazwapliku.designer.vb, nazwapliku.resx nazwapliku.vb

 

Proszę bez pocisków.

 

Odnośnik do komentarza

Dołącz do nas za darmo i naucz się zarabiać!

 • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
 • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
 • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
 • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut i wiele więcej!

 

 

O to chodzi że nic zupełnie nic nie mam :( w Soulution Explorer pusty jest jedynie w pliku nazwapliku.designer.vb mam to

<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _Partial Class Nazwa_Niszy  Inherits System.Windows.Forms.Form  'Form overrides dispose to clean up the component list.  <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)    Try      If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then        components.Dispose()      End If    Finally      MyBase.Dispose(disposing)    End Try  End Sub  'Required by the Windows Form Designer  Private components As System.ComponentModel.IContainer  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer  'It can be modified using the Windows Form Designer.   'Do not modify it using the code editor.  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _  Private Sub InitializeComponent()    Me.ReactorTheme1 = New Moja_Aplikacja.ReactorTheme()    Me.Okno_wyborow = New Moja_Aplikacja.ReactorTabControl()    Me.PrzyciskText1 = New System.Windows.Forms.TabPage()    Me.ProgressBar1 = New Moja_Aplikacja.ReactorProgressBar()    Me.Generuj = New Moja_Aplikacja.ReactorButton()    Me.Choose = New Moja_Aplikacja.ReactorGroupBox()    Me.Wybory_opcji = New Moja_Aplikacja.ReactorComboBox()    Me.MultiLineTextBox1 = New Moja_Aplikacja.ReactorMultiLineTextBox()    Me.PrzyciskText2 = New System.Windows.Forms.TabPage()    Me.ProgressBar2 = New Moja_Aplikacja.ReactorProgressBar()    Me.Generuj2 = New Moja_Aplikacja.ReactorButton()    Me.Choose2 = New Moja_Aplikacja.ReactorGroupBox()    Me.Wybory_opcji2 = New Moja_Aplikacja.ReactorComboBox()    Me.MultiLineTextBox2 = New Moja_Aplikacja.ReactorMultiLineTextBox()    Me.Visit_my_site = New Moja_Aplikacja.ReactorButton()    Me.Update = New Moja_Aplikacja.ReactorButton()    Me.Download_crack = New Moja_Aplikacja.ReactorButton()    Me.Download = New Moja_Aplikacja.ReactorButton()    Me.ReactorTheme1.SuspendLayout()    Me.Okno_wyborow.SuspendLayout()    Me.PrzyciskText1.SuspendLayout()    Me.Choose.SuspendLayout()    Me.PrzyciskText2.SuspendLayout()    Me.Choose2.SuspendLayout()    Me.SuspendLayout()    '    'ReactorTheme1    '    Me.ReactorTheme1.Controls.Add(Me.Okno_wyborow)    Me.ReactorTheme1.Controls.Add(Me.Visit_my_site)    Me.ReactorTheme1.Controls.Add(Me.Update)    Me.ReactorTheme1.Controls.Add(Me.Download_crack)    Me.ReactorTheme1.Controls.Add(Me.Download)    Me.ReactorTheme1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill    Me.ReactorTheme1.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.ReactorTheme1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)    Me.ReactorTheme1.Name = "ReactorTheme1"    Me.ReactorTheme1.Size = New System.Drawing.Size(468, 477)    Me.ReactorTheme1.TabIndex = 0    Me.ReactorTheme1.Text = "Nazwa Niszy"    '    'Okno_wyborow    '    Me.Okno_wyborow.Controls.Add(Me.PrzyciskText1)    Me.Okno_wyborow.Controls.Add(Me.PrzyciskText2)    Me.Okno_wyborow.Location = New System.Drawing.Point(12, 168)    Me.Okno_wyborow.Name = "Okno_wyborow"    Me.Okno_wyborow.SelectedIndex = 0    Me.Okno_wyborow.Size = New System.Drawing.Size(444, 222)    Me.Okno_wyborow.TabBorderColor = System.Drawing.Color.White    Me.Okno_wyborow.TabIndex = 3    Me.Okno_wyborow.TabTextColor = System.Drawing.Color.White    '    'PrzyciskText1    '    Me.PrzyciskText1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(32, Byte), Integer), CType(CType(32, Byte), Integer), CType(CType(32, Byte), Integer))    Me.PrzyciskText1.Controls.Add(Me.ProgressBar1)    Me.PrzyciskText1.Controls.Add(Me.Generuj)    Me.PrzyciskText1.Controls.Add(Me.Choose)    Me.PrzyciskText1.Controls.Add(Me.MultiLineTextBox1)    Me.PrzyciskText1.Location = New System.Drawing.Point(4, 25)    Me.PrzyciskText1.Name = "PrzyciskText1"    Me.PrzyciskText1.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(3)    Me.PrzyciskText1.Size = New System.Drawing.Size(436, 193)    Me.PrzyciskText1.TabIndex = 0    Me.PrzyciskText1.Text = "Text 1"    '    'ProgressBar1    '    Me.ProgressBar1.Location = New System.Drawing.Point(22, 55)    Me.ProgressBar1.Maximum = 100    Me.ProgressBar1.Name = "ProgressBar1"    Me.ProgressBar1.Size = New System.Drawing.Size(394, 23)    Me.ProgressBar1.TabIndex = 6    Me.ProgressBar1.Text = "ReactorProgressBar1"    Me.ProgressBar1.Value = 1    '    'Generuj    '    Me.Generuj.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer))    Me.Generuj.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.Generuj.Location = New System.Drawing.Point(278, 6)    Me.Generuj.Name = "Generuj"    Me.Generuj.Size = New System.Drawing.Size(138, 44)    Me.Generuj.TabIndex = 5    Me.Generuj.Text = "Generate"    '    'Choose    '    Me.Choose.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(33, Byte), Integer), CType(CType(33, Byte), Integer), CType(CType(33, Byte), Integer))    Me.Choose.Controls.Add(Me.Wybory_opcji)    Me.Choose.Location = New System.Drawing.Point(22, 6)    Me.Choose.Name = "Choose"    Me.Choose.Size = New System.Drawing.Size(126, 44)    Me.Choose.TabIndex = 0    Me.Choose.Text = "Choose..."    '    'Wybory_opcji    '    Me.Wybory_opcji.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(45, Byte), Integer), CType(CType(45, Byte), Integer), CType(CType(45, Byte), Integer))    Me.Wybory_opcji.DrawMode = System.Windows.Forms.DrawMode.OwnerDrawFixed    Me.Wybory_opcji.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList    Me.Wybory_opcji.ForeColor = System.Drawing.Color.White    Me.Wybory_opcji.FormattingEnabled = True    Me.Wybory_opcji.Items.AddRange(New Object() {"Wybor1", "Wybor2", "Wybor3", "Wybor4"})    Me.Wybory_opcji.Location = New System.Drawing.Point(-3, 24)    Me.Wybory_opcji.Name = "Wybory_opcji"    Me.Wybory_opcji.Size = New System.Drawing.Size(129, 19)    Me.Wybory_opcji.StartIndex = 0    Me.Wybory_opcji.TabIndex = 0    '    'MultiLineTextBox1    '    Me.MultiLineTextBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(37, Byte), Integer), CType(CType(37, Byte), Integer), CType(CType(37, Byte), Integer))    Me.MultiLineTextBox1.ForeColor = System.Drawing.Color.White    Me.MultiLineTextBox1.Location = New System.Drawing.Point(3, 95)    Me.MultiLineTextBox1.MaxCharacters = 32767    Me.MultiLineTextBox1.Name = "MultiLineTextBox1"    Me.MultiLineTextBox1.Size = New System.Drawing.Size(431, 102)    Me.MultiLineTextBox1.TabIndex = 4    Me.MultiLineTextBox1.Text = "Tekst z opcji Wybor1 Wybor2 Wybor3 itd"    Me.MultiLineTextBox1.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Left    '    'PrzyciskText2    '    Me.PrzyciskText2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(32, Byte), Integer), CType(CType(32, Byte), Integer), CType(CType(32, Byte), Integer))    Me.PrzyciskText2.Controls.Add(Me.ProgressBar2)    Me.PrzyciskText2.Controls.Add(Me.Generuj2)    Me.PrzyciskText2.Controls.Add(Me.Choose2)    Me.PrzyciskText2.Controls.Add(Me.MultiLineTextBox2)    Me.PrzyciskText2.Location = New System.Drawing.Point(4, 25)    Me.PrzyciskText2.Name = "PrzyciskText2"    Me.PrzyciskText2.Padding = New System.Windows.Forms.Padding(3)    Me.PrzyciskText2.Size = New System.Drawing.Size(436, 193)    Me.PrzyciskText2.TabIndex = 1    Me.PrzyciskText2.Text = "Text 2"    '    'ProgressBar2    '    Me.ProgressBar2.Location = New System.Drawing.Point(109, 55)    Me.ProgressBar2.Maximum = 100    Me.ProgressBar2.Name = "ProgressBar2"    Me.ProgressBar2.Size = New System.Drawing.Size(314, 23)    Me.ProgressBar2.TabIndex = 10    Me.ProgressBar2.Text = "ReactorProgressBar2"    Me.ProgressBar2.Value = 1    '    'Generuj2    '    Me.Generuj2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer))    Me.Generuj2.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.Generuj2.Location = New System.Drawing.Point(282, 6)    Me.Generuj2.Name = "Generuj2"    Me.Generuj2.Size = New System.Drawing.Size(141, 44)    Me.Generuj2.TabIndex = 9    Me.Generuj2.Text = "Generate"    '    'Choose2    '    Me.Choose2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(33, Byte), Integer), CType(CType(33, Byte), Integer), CType(CType(33, Byte), Integer))    Me.Choose2.Controls.Add(Me.Wybory_opcji2)    Me.Choose2.Location = New System.Drawing.Point(109, 6)    Me.Choose2.Name = "Choose2"    Me.Choose2.Size = New System.Drawing.Size(129, 44)    Me.Choose2.TabIndex = 7    Me.Choose2.Text = "Choose..."    '    'Wybory_opcji2    '    Me.Wybory_opcji2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(45, Byte), Integer), CType(CType(45, Byte), Integer), CType(CType(45, Byte), Integer))    Me.Wybory_opcji2.DrawMode = System.Windows.Forms.DrawMode.OwnerDrawFixed    Me.Wybory_opcji2.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList    Me.Wybory_opcji2.ForeColor = System.Drawing.Color.White    Me.Wybory_opcji2.FormattingEnabled = True    Me.Wybory_opcji2.Items.AddRange(New Object() {"Wybor1", "Wybor2", "Wybor3", "Wybor4"})    Me.Wybory_opcji2.Location = New System.Drawing.Point(-3, 24)    Me.Wybory_opcji2.Name = "Wybory_opcji2"    Me.Wybory_opcji2.Size = New System.Drawing.Size(132, 19)    Me.Wybory_opcji2.StartIndex = 0    Me.Wybory_opcji2.TabIndex = 0    '    'MultiLineTextBox2    '    Me.MultiLineTextBox2.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(37, Byte), Integer), CType(CType(37, Byte), Integer), CType(CType(37, Byte), Integer))    Me.MultiLineTextBox2.ForeColor = System.Drawing.Color.White    Me.MultiLineTextBox2.Location = New System.Drawing.Point(0, 95)    Me.MultiLineTextBox2.MaxCharacters = 32767    Me.MultiLineTextBox2.Name = "MultiLineTextBox2"    Me.MultiLineTextBox2.Size = New System.Drawing.Size(536, 102)    Me.MultiLineTextBox2.TabIndex = 8    Me.MultiLineTextBox2.Text = "Tekst z opcji Wybor1 Wybor2 Wybor3 itd"    Me.MultiLineTextBox2.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Left    '    'Visit_my_site    '    Me.Visit_my_site.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer))    Me.Visit_my_site.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.Visit_my_site.Location = New System.Drawing.Point(16, 415)    Me.Visit_my_site.Name = "Visit_my_site"    Me.Visit_my_site.Size = New System.Drawing.Size(140, 43)    Me.Visit_my_site.TabIndex = 4    Me.Visit_my_site.Text = "Visit my site"    '    'Update    '    Me.Update.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer))    Me.Update.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.Update.Location = New System.Drawing.Point(312, 415)    Me.Update.Name = "Update"    Me.Update.Size = New System.Drawing.Size(140, 43)    Me.Update.TabIndex = 4    Me.Update.Text = "Update"    '    'Download_crack    '    Me.Download_crack.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer))    Me.Download_crack.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.Download_crack.Location = New System.Drawing.Point(256, 68)    Me.Download_crack.Name = "Download_crack"    Me.Download_crack.Size = New System.Drawing.Size(108, 53)    Me.Download_crack.TabIndex = 2    Me.Download_crack.Text = "Download Crack"    '    'Download    '    Me.Download.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer), CType(CType(38, Byte), Integer))    Me.Download.Font = New System.Drawing.Font("Verdana", 6.75!)    Me.Download.Location = New System.Drawing.Point(101, 68)    Me.Download.Name = "Download"    Me.Download.Size = New System.Drawing.Size(108, 53)    Me.Download.TabIndex = 2    Me.Download.Text = "Download"    '    'Nazwa_Niszy    '    Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)    Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(468, 477)    Me.Controls.Add(Me.ReactorTheme1)    Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None    Me.Name = "Nazwa_Niszy"    Me.Text = "Nazwa Niszy"    Me.ReactorTheme1.ResumeLayout(False)    Me.Okno_wyborow.ResumeLayout(False)    Me.PrzyciskText1.ResumeLayout(False)    Me.Choose.ResumeLayout(False)    Me.PrzyciskText2.ResumeLayout(False)    Me.Choose2.ResumeLayout(False)    Me.ResumeLayout(False)  End Sub  Friend WithEvents ReactorTheme1 As Moja_Aplikacja.ReactorTheme  Friend WithEvents Okno_wyborow As Moja_Aplikacja.ReactorTabControl  Friend WithEvents PrzyciskText1 As System.Windows.Forms.TabPage  Friend WithEvents Choose As Moja_Aplikacja.ReactorGroupBox  Friend WithEvents PrzyciskText2 As System.Windows.Forms.TabPage  Friend WithEvents Download_crack As Moja_Aplikacja.ReactorButton  Friend WithEvents Download As Moja_Aplikacja.ReactorButton  Friend WithEvents ProgressBar1 As Moja_Aplikacja.ReactorProgressBar  Friend WithEvents Generuj As Moja_Aplikacja.ReactorButton  Friend WithEvents Wybory_opcji As Moja_Aplikacja.ReactorComboBox  Friend WithEvents MultiLineTextBox1 As Moja_Aplikacja.ReactorMultiLineTextBox  Friend WithEvents ProgressBar2 As Moja_Aplikacja.ReactorProgressBar  Friend WithEvents Generuj2 As Moja_Aplikacja.ReactorButton  Friend WithEvents Choose2 As Moja_Aplikacja.ReactorGroupBox  Friend WithEvents Wybory_opcji2 As Moja_Aplikacja.ReactorComboBox  Friend WithEvents MultiLineTextBox2 As Moja_Aplikacja.ReactorMultiLineTextBox  Friend WithEvents Update As Moja_Aplikacja.ReactorButton  Friend WithEvents Visit_my_site As Moja_Aplikacja.ReactorButtonEnd Class
Odnośnik do komentarza

Plik po prostu nic więcej nie zawiera. :) Sprawdź czy nie zapisałeś tego pod inną nazwą.

 

Generalnie to wyglądało tak otworzyłem nowy projekt, potem przeciągnąłem theme na projekt po czym zacząłem dodawać buttony tabcontrol itp itd.

Po czym chciałem zapisać czyli powinno być ułożenie tylko tych buttonów nic wiecej

Odnośnik do komentarza

To całkiem przyjemnie dowiedzieć się, że robiłem coś by tego nie było hahaha :P Dzięki panowie za odpowiedź idę robić od nowa ale teraz sprawdzę od razu czy jak zapiszę to coś będzie :)

 

Ok, zrobiłem nowy projekt. przeciągnąłem theme na Form1.vb w SolutionExplorer dodałem theme i button. Wziąłem ponownie Save Form1.vb as... i wyłączyłem odpalam i co? 

Nic pusto :) 

Edytowane przez Mabcin
Odnośnik do komentarza

A widzisz bo ja brałem Save form1.vt as... a nie Save all :P BTW.do czego w takim ukladzie jest to save as...

 

Ok zapisałem Save all.. patrze wow odpaliło się wszystko ale co?? wyskakuje teraz 

 

wv4m.png
 
Nie mam siły do tego programu. Wszystko daje rade Photoshop Camtasia studio, Sony Vegas. No ale VB mnie przerasta
Edytowane przez Mabcin
 • Super 1
Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności .